1
2
3
જાગૃતિબેન વ્યાસ આપનો સપ્તપદી મૅટ્રિમોનિયલ ની વેબસાઇટ પર હાર્દીક સ્વાગત કરે છે. જન્મોજન્મનુ અતૂટ બંધન છે...લગ્ન...! નિમિત્ત માત્ર છૅ...સપ્તપદી...!

Regd Office : 35-B Manjeetnagar-1, Tulsidham Char Rasta, Beside RutuKalash, Manjalpur, Vadodara – 390 011 (Gujarat, INDIA) Contact : +91 972-545-1639

Email : jagrutibenvyas48@gmail.com

Welcome to Jagrutiben Vyas’s Marriage Bureau – Saptapadi Matrimonial. We present here this best proposals for brides and grooms from the Brahmin, Vaishnav, Patel & Jain communities. Also eligible NRI & Senior Citizen candidates available.

If you are interested in any of the advertisements, you can contact us.

If you would like a proposal to be listed in the bureau, then you need to become a Member. You can do so by filling in the Membership Form. Once you become a Member, not only these biodatas but other suitable biodatas from our huge data bank will be made available to you.